Suzuki Rama 2 ซูซูกิพระราม 2

After-Sales / บริการหลังการขาย / ลูกค้าสัมพันธ์

    

         SUZUKI RAMA 2 Co.,Ltd   บริษัท ซูซูกิพระราม 2

           เปิดดำเนินการ 22 มี.ค. 55 บริษัท บ้านซูซูกิออโตโมบิล จำกัด (พระราม 2) มุ่งมั่นให้
บริการแก่ลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการครบวงจร ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าครบถ้วน ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา
ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหา เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของทุก
ท่าน        งานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 

1. โทรติดตามลูกค้าหลังการขายและเข้ารับบริการ
2. ทำเอกสารรายงานผลการโทรติดตามลูกค้า
3. รับเรื่องร้องเรียนลูกค้าประสานงานฝ่ายอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหา
4. จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายและนำเสนอ
 

 

         ใส่ใจบริการ ทำงานเพื่อคุณ

“ลูกค้า” คือ บุคคลที่สำคัญที่สุด ที่มาเยือนเราในสถานที่นี้ เขามิได้พึ่งเรา เราต่างหากที่จำเป็นต้อง พึ่งเขาเขา  มิได้ขัดจังหวะการทำงานของเรา  หากแต่การรับใช้เขา คือ วัตถุประสงค์ของงานเรา เขามิใช่บุคคลภายนอก  เขาเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจนั้นทีเดียว  ในการรับใช้เขาเรามิได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลย เขาเป็นฝ่ายช่วยเหลือเรา  โดยให้โอกาสแก่เรา  ที่จะรับใช้เขา   เป้าหมายสูงสุดของเรา  คือ  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ติดต่อ สอบถาม แนะนำ ร้องเรียน 

TEL : 02-4501115-6, 02-450-1116-7
FAX : 02-450-1117
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 8.30-17.00 น.