Suzuki Rama 2 ซูซูกิพระราม 2

After-Sales / บริการหลังการขาย / ศูนย์บริการ

 

บริการครบวงจร1
       

·         บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะทาง
·         บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง (ซ่อมหนักและเบา)
·         บริการแบตเตอรี่และระบบช่วงล่าง
·         ครบครันด้วยความสะดวกสบายภายในห้องพักลูกค้า
·         เคียงข้างทุกการเดินทางด้วยศูนย์บริการซูซูกิกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ

คุณภาพและมาตรฐานซูซูกิ

·         ดูแลรถคุณด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยผ่านการอบรมจากซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
·         รู้จักรถซูซูกิดีกว่าใครด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันและทันสมัย
·         ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบสภาพรถยนต์ซูซูกิโดยเฉพาะ เพื่อการวิเคราะห์งานซ่อมแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำ
·         ใช้อะไหล่แท้ซูซูกิ เพื่อความสมบูรณ์แบบและมั่นใจในการขับขี่
 

 

เงื่อนไขการรับประกันของรถยนต์ซูซูกิ
        

·         การรับประกันสีตัวถัง 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)
·         การรับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)
·         การรับประกันศูนย์ล้อและถ่วงล้อ 3 เดือน หรือ 5000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)
·         การรับประกันผ้าคลัตช์และจานกดคลัตช์ 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)
·         การรับประกันแบตเตอรี่รีโมต ระยะเวลา 6 เดือน
·         การรับประกันยางรถยนต์อย่ภายใต้เงื่อไขของผู้ผลิต การรับประกันสิ้นสุดระยะ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)

การรับประกันคุณภาพงานซ่อมทำ

          ซูซูกิมีนโยบายการรับประกันคุณภาพอะไหล่และงานซ่อม โดยทางศูนย์บริการซูซูกิจะรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้ซูซูกิ ซึ่งผ่านการติดตั้ง ตาม
          มาตรฐานซูซูกิโดยศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่าย รวมถึงคุณภาพงานซ่อมและผลกระทบอื่นๆ จากงานซ่อมนั้นๆเป็นเวลา 1 ปี หรือ
          20,000กิโลเมตร แล้วแต่ถึงระยะใดก่อน
 

 

 ข้อยกเว้นการรับประกัน

·         รถยนต์ซูซูกิไม่ได้เข้ารับการตรวจเช็คเพื่อการบำรุงรักษาตามระยะเวลาหรือระยะทางการใช้งานที่กำหนดไว้ในสมุดบริการและการรับประกัน
           (Warranty and Service record booklet)
·         รถยนต์ซูซูกิที่ไม่ได้เข้ารับบริการโดยศูนย์บริการรถยนต์ซูซูกิ ที่ได้รับการแต้งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
·         รถยนต์ซูซูกิที่นำไปตกแต่ง ดัดแปลงสภาพอย่างใดๆ ให้ผิดไปจากสภาพมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
·         รถยนต์ซูซูกิที่นำไปทำเป็นรถเช่า รถแข่ง รถรับจ้าง หรือรถยนต์ซูซูกิที่ถูกนำไปใช้งานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความชำรุดและสึกหรอหรือเสียหาย
           เร็วกว่าปกติที่ควรจะเป็นหากใช้งานในลักษณะปกติ
·         รถยนต์ซูซูกิที่มีชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ไม่ใช่ของแท้ติดตั้งหรือประกอบอยู่
·         รถยนต์ซูซูกิที่ใช้เชื้อเพลิงหรือสารหรือน้ำมันหล่อลื่นที่มีคูรสมบัติผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสมุดคู่มือประจำรถ
·         รถยนต์ซูซูกิที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ อาทิ แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม ไปไฟม้ ลูกเห็บ ฝนกรด น้ำทะเล สารเคมี มูลสัตว์ เป็นต้น
·         รถยนต์ซูซูกิที่ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรมหรืออุบัติเหตุ
·         รถยนต์ซูซูกิที่กระจกบังลมหน้า-หลังและกระจกหน้าต่างได้รับความเสียหายจากเหตุอื่นใด อันมิใช่เหตุจากความบกพร่องของกระบวนการผลิต
·         ชิ้นส่วนอะไหล่และสารหล่อลื่นของรถยนต์ซูซูกิที่มีกำหนดระยะเวลาในการใช้งานหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ เช่น ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น ไส้                        
          กรองน้ำมันเบนซิน ไส้กรองอากาศ หัวเทียน ผ้าเบรกหน้า-หลัง ผ้าคลัตช์ หลอดไฟ ฟิวส์ ปะเก็น โอริง ยางแท่นเครื่อง สายพาน ท่อทางเดินต่างๆ
          ท่อยางพลาสติก ใบปัดน้ำฝน จารบี น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ น้ำกลั่นแบตเตอรี่ น้ำยาหล่อเย็น น้ำยาแอร์            
           สายพานราวลิ้น เป็นต้น
·         ค่าใช้จ่ายในการลากจูง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเช่ารถ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากการที่รถยนต์ซูซูกิเสียระหว่าง    
           การเดินทาง
·         รถยนต์ซูซูกิที่ถูกเปลี่ยนเรือนในหรือแก้ไขเลขใหม่ให้ผิดไปจากระยะการใช้งานตามความเป็นจริงไม่ว่าด้วยวิธีอย่างใด ๆ
·         รถยนต์ซูซูกิที่มีการถอดแยกชิ้นส่วนที่เสียหรือชำรุดโดยมิได้ความเห็นชอบจากหน่วยงานหลังการขายของบริษัทซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
·         รถยนต์ซูซูกิที่สีตัวถังด่าง ซีด เกิดเป็นสนิม อันเป็นความเสียหายที่เกิดจากการดูแลรักษาไม่ดีพอ
·         เสียงดัง การสั่นสะเทือน การสึกหรอ การชำรุดฉีกขาดหรือการเสื่อมสภาพอย่างใดๆ ของรถยนต์ซูซูกิ ที่ย่อมเกิดมีขึ้นได้แม้จะถูกใช้งานตามปกติ
·         ยางของรถยนต์ซูซูกิอยู่ภายใต้การรับประกันคุณภาพของบรัษัทผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาง
·         การปรับตั้งไฟหน้าของรถยนต์ซูซูกิถือเป็นการบำรุงรักษาตามปกติ
   

 

 

ห้องรับรองลูกค้า

                        ในส่วนของห้องรับรองลูกค้ามีใบรับรองความสามารถ พนักงานช่างทุกคนและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในระหว่างที่รอรถเช็คระยะหรือติดต่อธุรกรรมอื่นๆ พร้อม  WIFI  สำหรับลูกค้า น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว กาแฟ โอวัลติน ทีวีขนาด 52 นิ้ว หนังสือ นิตยสาร เป็นต้น


 ส่วนบริการซ่อมรถยนต์ด้วยทีมงานมืออาชีพ  ผ่านการอบรมมาตรฐาน ซูซูกิ มอเตอร์ประเทศไทย